Predaj firiem a podnikov

Individuálne služby: Predaj firiem s Global Broker

Tento portál je prevádzkovaný M&A poradcami a sprostredkovateľmi združenými do medzinárodného partnerského programu BizMarketZone.com. Naši partneri poskytujú špecializované služby v oblasti predaja firiem a akvizícií v jednotlivých krajinách. BizMarketZone.com je nimi riadený. To umožňuje priamy prístup k miestnym M & A agentom a brokerom. Upozornenie: Nie všetky služby sú poskytované v každej krajine. Informácie o dostupnosti služieb nájdete na vizitke partnera pre príslušnú krajinu.

Dostupnosť služieb:
  • Česká republika, Polsko, Slovenská republika
Predajné mandáty môžu zahŕňať tieto služby:
  • Ocenenie podniku
  • Informačné memorandum a prezentáciu
  • Vyhľadanie a oslovenie investorov
  • Podpora pri rokovaniach a due diligence
  • Právna asistencia
Pre podrobnejšie informácie o službách poskytovaných v danej krajine navštívte príslušnú vizitku partnera (pozri ľavé menu).

Upozornenie: Nie všetky služby sú poskytované v každej krajine. Informácie o dostupnosti služieb nájdete na vizitke partnera pre príslušnú krajinu.