Oceňovanie firiem

Individuálne služby: Oceňovanie podnikov

Tento portál je prevádzkovaný M&A poradcami a sprostredkovateľmi združenými do medzinárodného partnerského programu BizMarketZone.com. Naši partneri poskytujú špecializované služby v oblasti predaja firiem a akvizícií v jednotlivých krajinách. BizMarketZone.com je nimi riadený. To umožňuje priamy prístup k miestnym M & A agentom a brokerom. Upozornenie: Nie všetky služby sú poskytované v každej krajine. Informácie o dostupnosti služieb nájdete na vizitke partnera pre príslušnú krajinu.
Dostupnost služeb:
 • Česká republika, Polsko, Slovenská republika

Typické situácie, kedy je potrebné ocenenie podniku:
Vykonávame oceňovanie firiem v súlade so všeobecne uznávanými normami pre tieto účely:
 • predaj a nákup firiem (transakčná valuácia)
 • ocenenie pri fúziách a akvizíciách
 • súdne spory
 • zamestnanecké opčné plány
 • ďalšie dôvody.

Náš oceňovací prístup okrem iného zahŕňa:
 • analýza historických finančných údajov (súvaha, výsledovka, cash flow)
 • normalizácia finančných výkazov
 • využitie všeobecne akceptovaných metód
 • využitie všeobecne akceptovaných metód
 • ocenenie menšinových podielov a kontrolných balíkov, diskontné faktory

Pre podrobnejšie informácie o službách poskytovaných v danej krajine navštívte príslušnú vizitku partnera (pozri ľavé menu).

Upozornenie: Nie všetky služby sú poskytované v každej krajine. Informácie o dostupnosti služieb nájdete na vizitke partnera pre príslušnú krajinu.