Akvizície firiem

Individuálne služby: Akvizície firiem s BizMarketZone.com

Tento portál je prevádzkovaný M&A poradcami a sprostredkovateľmi združenými do medzinárodného partnerského programu BizMarketZone.com. Naši partneri poskytujú špecializované služby v oblasti predaja firiem a akvizícií v jednotlivých krajinách. BizMarketZone.com je nimi riadený. To umožňuje priamy prístup k miestnym M & A agentom a brokerom. Upozornenie: Nie všetky služby sú poskytované v každej krajine. Informácie o dostupnosti služieb nájdete na vizitke partnera pre príslušnú krajinu.
V rámci akvizície Vám môžeme pomôcť
  • vykonať prieskum firiem na trhu podľa vybraných parametrov (veľkosť, sektor atď.)
  • vytvoriť zoznam potenciálnych akvizičných cieľov a iniciovať kontakt s ich relevantnými zástupcami
  • zabezpečiť a spracovať pre Vás príslušné finančné a prevádzkové informácie
  • podporiť Vás v rokovaniach
  • zabezpečiť due diligence a právna asistencia.

Pre podrobnejšie informácie o službách poskytovaných v danej krajine navštívte príslušnú vizitku partnera (pozri ľavé menu).

Upozornenie: Nie všetky služby sú poskytované v každej krajine. Informácie o dostupnosti služieb nájdete na vizitke partnera pre príslušnú krajinu.